ГП II, бр. 1, 2011.

Година II , бр. 1, 2011, стр. 1-87
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Andrzej Konrad Piasecki, ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ (стр. 1-14)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
2. Илија Зиндовић, ПРАВНА ПРИРОДА И ОДНОСИ ИЗ УГОВОРА О ФАКТОРИНГУ (стр. 15-26)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
3. Милица Драгичевић, ОДГОВОРНОСТ ОРГАНИЗАТОРА ПУТОВАЊА (стр. 37-51)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
   
НАУЧНА/СТРУЧНА ИЗЛАГАЊА НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА
 
1. Ненад Ђурђевић, НАЦРТ ЗАКОНА О ПОВРАЋАЈУ ОДУЗЕТИХ НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – РЕСТИТУЦИЈА ИЛИ ПОТПУНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЦРНОЈ ГОРИ (стр. 52-83)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)

2. Zoran Krstić, HOW TO PRESERVE AND PROMOTE THE VALUES AND THE IDENTITY OF EUROPE FACING GLOBALIZATION? (стр. 84-87)
    (pdf full text)    (html full text)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)