ГП IX, бр. 1, 2018

Година IX, бр. 1, 2018, стр 1-113
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI:10.46793/GP.0901)

САДРЖАЈ


НАУЧНИ РАДОВИ

1. Јелена Вучковић, УСТАВНА РЕВИЗИЈА ИНСТИТУЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ (стр 3-11)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.0901.03V)
 
2. Милан Јечменић, НЕИМЕНОВАНИ УГОВОРИ (стр 13-22)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.0901.13J)
 
3. Милица Соврлић, ПРЕДМЕТ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ ОКУПАЦИЈОМ У СРПСКОМ И РИМСКОМ ПРАВУ (стр 23-36)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.0901.23S)
 

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Свето Пурић, Милан Рапајић, ОДНОС ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ И ГРАНА ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ (стр 39-65)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.0901.39P)
 
2. Милан Костић, HOST CITY УГОВОР ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА (стр 67-83)
    (pdf пун текст)    (html пун текст )    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.0901.67K)
 

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

1. Јован Милосављевић, ПРОБИЈАЊЕ ПРАВНЕ ЛИЧНОСТИ (стр 87-113)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (DOI: 10.46793/GP.0901.87M)
 

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ (стр 115-117)

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)