Почетак arrow Студије arrow Мастер студије arrow Упис на мастер студије arrow Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2022/2023. - допунски рок
Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2022/2023. - допунски рок
четвртак, 10 новембар 2022

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
О Б Ј А В Љ У Ј Е
ДОПУНСКИ КОНКУРСНИ РОК
ЗА УПИС НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА у школској 2022/2023.години

Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 65 самофинансирајућих студената на мастер академске студије права, у школској 2022/2023. години за стицање академског назива - мастер правник, на следећим модулима:

ЦРКВЕНО ПРАВО

(Слобода вероисповести, Аутономно право СПЦ, Државно-црквено право, Канонско право Православне цркве, Црква и савремено друштво)

ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

(Право диференцијације производа, Право конкуренције ЕУ, Вештачка интелигенција и право, Процесно право интелектуалне својине, Компјутерске игре и право)

КОМПАНИЈСКО ПРАВО

(Право привредних друштава, Компанијско право ЕУ, Стечајно право, Специјализована привредна друштва, Право спољнотрговинског пословања)

УГОВОРИ У ПРИВРЕДИ

(Општа правила за уговоре у привреди, Алтернативно решавање трговинских спорова (арбитража и медијација), Прекогранични уговори у привреди, Уговор о међународној продаји робе, Туристичко право, Електронски уговори)

УПРАВНО-ПРАВНИ МОДУЛ

(Полицијско право, Менаџмент јавне управе, Право електронске управе, Права грађана и државна управа, Право јавних набавки)

МОДУЛ ЗА МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ

(Основи теорије међународног јавног права, Међународни односи и међународна безбедност, Међународно хуманитарно право, Дипломатско и конзуларно право, Међународно јавно право у дигиталном добу)

На мастер академске студије права може се уписати:

Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова.

Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне четворогодишње студије права по наставном плану и програму који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Лице које је завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова, односно лице које је завршило основне четворогодишње студије права по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању на правном факултету чији је оснивач Република Србија.

Лице које је завршило основне академске студије и остварило 240 ЕСП бодова на неком другом правном факултету, чији оснивач није Република Србија, или основне академске студије на другом сродном факултету друштвено-хуманистичких наука, под условом да се студијски програми и уџбеничка литература подударају са наставним планом и програмом Факултета.

Лице које је завршило основне академске студије наведене у тачки 4. а наведени планови, програми и уџбеничка литература се не подударају, може се уписати на мастер академске студије уколико претходно положи одговарајуће допунске испите са Oсновних академских студија права Правног факултета Универзитета у Крагујевцу које одреди Комисија за упис. Допунски испити могу се полагати после уписа, али пре полагања испита са Мастер академских студија.

Лице које је било уписано на последипломске магистарске студије права, али их није завршило.

Лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну нострификацију дипломе.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу просечне оцене постигнуте на основним студијама и дужине студирања.

Школарина: 85.000 динара. Накнада за спровођење конкурсног поступка - 8.500 динара

Пријављивање на конкурс - од 14. новембра до 16. новембра 2022. године

Пријаве се могу подносити лично Студентској служби од 09,00-15 часова сваког радног дана (осим 11. новембра - нерадан дан) или електронски на мејл Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Потребна документа:

Пријава на конкурс

Доказ о уплати накнаде од 8.500 динара на рачун 840-999666-79 (прималац: Правни факултет у Крагујевцу; сврха: накнада за пријаву на конкурс за упис на МАС)

Фотокопија дипломе претходних студија (оригинал на увид)

Извод из МКР Уверење о држављанству

Кандидати који су завршили други сродан факултет поред наведеног подносе уверење о положеним испитима, сертификат о познавању страног језика (уколико нису полагали страни језик на факултету) и план и програм факултета који су завршили.

Додатне информације: 062-354-679.

 
< Претходно   Следеће >